انتخاب زبان
linkedin

کمیته فرهنگی ـ هنری

"کمیته فرهنگی ـ هنری"

Honari

اهداف و وظایف کمیته فرهنگی ـ هنری :

1ـ فراهم کردن زمینه های مبادله هیأت های فرهنگی ـ هنری

2ـ ایجاد زمینه های لازم برای مبادله برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی ، فیلم و موسیقی

3ـ برگزاری جلسات معرفی دانشمندان ، شعرا ، ادبا و نویسندگاه دو کشور

4ـ ترجمه و چاپ آثار و مقالات دانشمندان ، نویسندگان ، شاعران و هنرمندان دو کشور

5ـ برگزاری نمایشگاههای کتاب ، عکس ، نقاشی ، صنایع دستی

6ـ برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی مذهبی دو کشور در راستای تحکیم دوستی دو ملت

7ـ طرح پیشنهاداتی مؤثر و مفید در گسترش زبان و ادبیات دو کشور

8ـ برقراری ارتباط با دانشمندان ، اساتید ، دانشجویان ، دانش آموختگان دو کشور

9ـ برگزاری یادمانهای مختلف و اعطاء جوایز ویژه به برجستگان دو کشور

10ـ فراهم نمودن شرایط مبادله تیمهای ورزشی و ایجاد تسهیلات برگزاری دورهای آموزشی ورزشی و تبادل دانش فنی مربیان و کمک به تسهیل ایجاد هماهنگی بین فدارسیونهای ورزشی دو کشور

11ـ کمک به توسعه گروههای گردشگری بین دو کشور

12ـ ارتباط و همکاری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق

Designed by Jimy.ir