انتخاب زبان
linkedin

کمیته اجتماعی ـ ارتباطات

کمیته اجتماعی ـ ارتباطات

Ertebati

وظایف و اهداف  :

1ـ تلاش در جهت توسعه روابط از طریق ایجاد ارتباط بین شخصیتهای برجسته دو کشور

2ـ ایجاد زمینه تشویق رسانه های جمعی برای تهیه مقالات و برنامه های سمعی ، بصری از تحولات و رویدادهای مختلف دو کشور

3ـ اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای موجود برای شناساندن و معرفی دو کشور برای قوانین و مقررات

4ـ ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانها مردم نهاد (NGO) دو کشور پس از تأیید وزارت کشور و وزارت امور خارجه و با رعایت قوانین و مقررات کشور

5ـ تلاش و اقدام برای اطلاع رسانی صحیح در جهت خنثی سازی اخبار و گزارشهای نادرست علیه جمهوری اسلامی ایران

6ـ تلاش و کوشش در جهت توسعه مطلوب ارتباطات اجتماعی میان دو کشور

7ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

Designed by Jimy.ir