انتخاب زبان
linkedin

فرهنگ

جغرافیای انسانی و فرهنگی ،اجتماعی

Albania (11)

جمعیت :بر اساس آخرین آمار موجود (جولای 2004 ) جمعیت آلبانی 3.544.808 نفر است

که 96 درصد آن از قوم آلبانی می باشند . بافت قومی این کشور عبارتند از 95% آلبانی ،2.54%

یونانی ،و بقیه از سایر اقوام و اقلیتها میباشند. از مجموع کل جمعیت کشور 36.1 درصد در مناطق شهری و63.9 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند. میانگین سنی جمعیت کشور 28.2 (27.6برای مردان و28.7 برای زنان ) میباشد و نرخ رشد جمعیت برابر با 0.51درصد میباشد.

- مهاجرت : در پی تحولات سیاسی در سال 1990 و بسته شدن تعداد بی شماری از کارخانجات ، بیکاری در بین جوانان در سالهای اخیر افزایش یافت. لذا بسیاری این جوانان جهت یاقتن شغل به کشورهای همسایه بویژه یونان و ایتالیا مهاجرت نمودند . حدود یک میلیون نفر ازنیروی کار درخارج از کشور مشغولند.

تاریخ تشکیل جمعیت : مطالعات وبررسی های نشان میدهد این مردم حدود دو هزارسال قبل از میلاد تحت عنوان قبیله ایلیرین درشبه جزیره بالکان مستقر شدند. این نژاد در بعضی از بخشهای جزیره آپنتن و آسیای صغیر اسکان دارند.

زبان وخط: زبان مردم آلبانی ،البانیایی و از شاخه های هند واروپایی است . لهجه اصلی آلبانی جهه وتوسک می باشند. در بخش شمالی رودخانه اشکومبینی لهجه جهجه و در مناطق جنوبی کشور لهجه توسک رایج می باشد.

خصایص ویژه اجتماعی : مردم آلبانی با توجه به فرهنگ و تمدنهای متفاوتی که در ادوار گذشته بر تاریخ این کشور غالب گردیده دارای روحیه انعطاف پذیری ویژه ای هستند. خصلت صلح طلبی ، راحت طلبی ،علاقه به خانواده ، عمده ترین خصایص ویژه اجتماعی مردم آلبانی محسوب میگردد. درجامعه آلبانی و در چارچوب خانواده ،حاکمیت روانی و مدیریت منزل با خانمها میباشد.وجود صمیمیت بین اعضای خانواده ،احترام به پدر ومادر و نقش کلیدی پدر در تصمیم گیری زندگی ، از بارزترین خصایص فرهنگی مردم آلبانی است.

فرهنگی ودینی : 70 درصد جمعیت کشور آلبانی را مسلمانان تشکیل میدهند و 20درصد ارتدوکس و10 درصد کاتولیک می باشند. تا قبل از سال 1967 مذهب رسمی کشور اسلام بود ولی از پس از تسلط کمونیست دردوران انورخوجه کلیه فعالیتها ومناسک مذهبی ممنوع شد.کاتولیک ها در شمال وارتدوکس ها بیشتر در جنوب کشور پراکنده شده اند. جمعیت مسلمان کشور شامل دوگروه تسنن وعلوی ها بوده و از 70 درصد جمعیت مسلمان آلبانی 50درصدعلوی وبقیه اهل تسنن می باشند.

Albania (47)

مهمتری فرق علوی عبارتند از : بکتاشیه : اين فرقه پیرو شخصي بنام حاج بكتاش می باشند.. طريقه بكتاشيه در قرن 16 ميلادي در آناتولي (آسياي صغير)رواج فراوان يافت وعقايد ايشان شبيه به قزلباشيه وعلي الهيان مي باشد.بكتاشيها بيشتر به شيعيان شباهت دارند، آنان بر امامت ائمه اثني عشر و چهارده معصوم (ع) احترام ويژه اي قائل مي باشند. در10 روزه اول ماه محرم براي امام حسين (ع) عزاداري و نوحه سرائي مي كنند.در اين ده روزبه پاس احترام به امام سوم شيعيان آب نمي آشامند . خلوتیه- اين فرقه مستقيما خود را به حسن بصري منصوب ميكنندو عقيده دارندكه فرق ديگر تصوف شاخه اي از اين فرقه ميباشند.قادریه : معتقدند اجدادشان چهار قرن پيش از ايران به آلباني هجرت كرده اند .اين فرقه قبلا ده تكيه در تيرانا داشت كه درزمان كمونيستها نابود شده اند. در حال حاضر تنها يك تكيه از آنان در مركز شهر تيرانا باقي مانده است.رفاعيه :اين فرقه از طرفداران احمدرفاعي مي باشندو بعد از قادريه داراي طرفداراني در آلبانی هستند .سعیدیه و نقش بندیه از دیگر فرق دراویش آلبانی میباشند.

Designed by Jimy.ir