انتخاب زبان
linkedin

اقتصاد

 

اوضاع اقتصادی:

با عنایت به تسلط مطلق وتاریک 50 ساله کمونیست برهبری انورخوجه ،سیستم اقتصادی این کشور بسته و انحصاری بوده واز سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط ومبادلات تجاری بادیگر کشورها، سطح درآمدعمومی پایین و تقریبا یکسان بوده است. ولی پس از ایجاد تحول و آغاز دوره انتقال بتدریج اراده سیاسی و اقتصادی حاکم در جهت ایجاد اقتصاد باز و آزاد گرایش پیداکرد. اصول دیپلماسی اقتصادی این کشور بطور خلاصه عبارتند از : جذب سرمایه گذاری مستقیم وغیر مستقیم خارجی ، تمهید شرایط لازم جهت فعالیت شرکت های خصوصی،سیاست خصوصی سازی ،جذب کمکهای خارجی اعم از سازمانهای بین المللی (بانک جهانی وصندوق بین المللی پول )و سازمانهای مالی و اعتباری وابسته به اتحادیه اروپا.

 Albania (62)

اطلاعات اقتصادی آماری: رشد ناخالص ملی : 6درصد .میزان جمعیت زیر خط فقر 18تا25درصد ،نرخ تورم 2.4 درصد ، نیروی کار 1.35 نفر نرخ بیکاری 15.8 درصد. میزان صنایع تولیدی 2.7 درصد.واردات بیشتر : تجهیزات وماشین آلات ،مواد غذایی ،منسوجات و مواد شیمیایی می باشد. ایتالیا ،یونان ،ترکیه و آلمان بزرگترین طرفهای تجاری آلبانی هستند. واحد پول آلبانی لک می باشد.

 

واقعیت های اقتصاد آلبانی

          غالبا اخبار اقتصادی بدون داشتن برخی از اطلاعات اساسی قبلی مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد .کشور آلبانی بدلیل فقدان استانداردهای اقتصادی اروپایی جهت گذر از نظام اقتصادی گذشته به یک بازار اقتصادی مدرن با مشکلاتی روبروست. دولت آلبانی جهت کنترل خشونت وجرائم سازمان یافته و تشدید فعالیت تجاری واقتصادی اقداماتی انجام داده است. اقتصاد آلبانی به درآمد سالیانه نیروی کارآلبانی تباران شاغل در خارج از کشور (بمیزان 800میلیون دلار) که عموما مقیم کشورهایی نظیر یونان ،ایتالیا و دیگر کشورهای غربی وشمال آمریکا ،) میباشند،وابسته است و این میزان تا حدی کسری بودجه تجاری کشور را جبران مینماید.

          در آلبانی بخش کشاورزی 40 درصد تولید داخلی ملی را تامین مینماید اما خشکسالی مکرر و نیار به مدرنیزه ساختن تجهیزات کشاورزی، تعیین مالکیت زمینها و تقویت زمینهای کوچک از مشکلات بخش کشاورزی است.کمبود انرژی وزیرساختهای نامناسب جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخته است .برنامه ساخت نیروگاه برق حرارتی.در نزدیکی بندر ولورا و بهبود تغییرات و توزیع تسهیلات میتواند تاحدودی کمبود انرژی را جبران نماید.    دولت آلبانی بتدریج در حال ترمیم گذرگاههای ملی وترانزیت که بعنوان مشکل درازمدت در توقف رشد اقتصادی کشوربشمار میآید میباشد در سالهای 2003و 2004 رشد اقتصادی نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده و کشور نفت وذخایر گازی مهی داشته ومیزان تورم کاهش یافت. جهت بررسی پیرامون وضعیت اقتصاد خرد در آلبانی ، به آمار وارقام موجود براساس داده های سال 2004 باید نگریست گرچه ارقام همیشه با واقعیتهای وجود فاصله دارند.
Albania (13)

رشد واقعی تولید داخلی ملی برابر با 5.6 درصد است .GDP شامل سهام بخش های مختلف تولیدی وخدماتی است .سهم بخش کشاورزی 46.2درصد ، صنعت 25.4 درصد و سرمایه گذاری حدود 18.4 درصد اعلام گردیده است. حدود 25 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ تورم حدود 3درصد می باشد. نیروکار کشور بدون درنظر گرفتن مهاجرین نیروی کاربه خارج (350هزار نفر )برابربا 1.09میلیون نفر تخمین زده میشود . بنابراین حدود 30درصد از جمعیت کشور در زمره نیروی کار فعال آلبانی محسوب میگردند و ازاین میزان 57 درصد در بخش کشاورزی ،20درصد در بخش غیر کشاورزی نظیر فعالیت در بخشهای خصوصی و 23درصد در بخش عمومی به کار اشتغال دارند .نرخ بیکاری در کشور حداقل 14.8 درصد و به اعتقاد برخی دیگراز کارشناسان و تحلیلگران در بالاترین سطح 30درصد برآورد گردیده است.

بودجه عمومی کشور در سال 2004 برابر با2.05 میلیارد دلارو میزان هزینه 2.46میلیارد دلار بوده است. نرخ رشد صنعت در آلبانی سالیانه حدود 3درصد وعموما در بخشهای مواد غذایی ،نساجی و البسه ، پوست ،نفت ،سیمان ،مواد شیمایی ،معدن و فلزات ونیروگاه آبی انجام میگیرد. تولید برق در البانی در سال 2004 برابر با 5.68 میلیارد کیلووات ساعت که این رقم در سال 2005 افزایش خواهد یافت . میزان مصرف برق در کشور بمیزان 6.76 کیلووات ساعات در سال 2004 بوده است. در سال 2004 آلبانی بمیزان 1.08 کیلووات ساعت واردات برق داشته است.

در حالیکه آلبانی دارای ذخایر نفتی بمیزان 190 میلیون بشکه و حداقل 3.4میلیارد مکعب گازطبیعی است اما هنوز این منابع جهت بهره برداری بطور مناسب تجهیز نشده اند. در نتیجه آلبانی نه تنها نفت صادر نمیکند بلکه روزانه 5.500بشکه نفت وارد مینماید . تولید داخلی نفت در البانی روزانه بطور خالی 2000بشکه ولی میزان مصرف نفت حدود 7.500بشکه می باشد یعنی دولت به واردات نفت بمیزان 5500بشکه روزانه احتیاج دارد.

میزان صادرات البانی در سال 2004 550میلیون دلار تخمین زده شد و مهمترین اقلام صادرات کشور شامل کفش ،قیر،فلزات،نفت خام،سبزیجات، سنگهای معدنی تزئینی ، میوه و تنباکو و مهمترین طرفهای تجاری آلبانی کشورهای ایتالیا (71.9درصد) یونان (6.3درصد )کانادا(4.4درصد )میباشند.

واردات کشور به ارزش 2میلیارد دلار بیشتر شامل ماشین آلات وتجهیزات ، موادغذایی ، منسوجات ومواد شیمیایی بوده که غالبا از کشور ایتالیا (36درصد)، یونان (20.4) ترکیه ( 8.1درصد)و آلمان (5.5درصد) وارد بازار آلبانی میگردد

میزان ذخایر ارزی و طلا کشور 1.206میلیارد دلار و بدهی آن ، بمیزان 1.4 میلیارد دلار میباشد .

          در واقع آلبانی در حدو اندازه یکی ازا یالتهای امریکا مانند ماساچوست میباشدو اقتصاد کشور نیز کوچک تر از بسیاری از شرکتهای مهم بین المللی است.

 

 

Designed by Jimy.ir