انتخاب زبان
linkedin

مقدمه

آلبانی از ریشه کلمه لاتین آلبوس (albus) است که بمعنای سفید می باشد. آلبانی به سرزمین کوههای سفید مشهور است .نام محلی آن شیپری به معنی سرزمین عقاب ها می باشد

Albania (17)

          آلبانی با داشتن بیش از 3.5میلیون نفر جمعیت و بیش از 70 درصد جمعیت مسلمان ، تنها کشور مسلمان در قاره اروپاست .از نظر اقتصادی فقیر ترین کشور اروپایی است. میزان جمعیت آلبانی تبار در کل جهان قریب به 7 میلیون نفر میباشد که در کشورهای منطقه ( عمدتا مقدونیه ، صربستان ومونته نگرو ، ایالت کوزوو،..)پراکنده شده اند. اندیشه تاریخی سیاسی این کشور تشکیل آلبانی بزرگ همانند سایر قومیتها مانند صربها وکرواتها میباشد .این تفکر خود منجر به ایجاد درگیری ها بویژه در سالهای 90 با هدف پاکسازی قومی گردید .ویژگیهای اجتماعی مردم این کشورترکیبی از رفتار غربی و شرقی میباشد. احترام به خانواده هنوز در بیشتر مناطق و شهرها رعایت میگردد. مبنای آغاز سال جدید تاریخ میلادی است اما با آغاز فصل بهار "عید نوروز " را نیز جشن میگیرند. آداب ورسوم سنتی و صنایع دستی مورد توجه مردم این کشور است. برخی از واژه های فارسی در بین مردم این کشور (نزدیک به 700واژه )مانند چتر ،تنها ،نماز ...هنوز رایج است. باتوجه به همسایگی این کشور با ایتالیا و مهاجرت نیروی کار به این کشور ونیز شبکه ماهواره ای عموما با زبان ایتالیایی آشنا می باشند .

Albania (74)

Designed by Jimy.ir