انتخاب زبان
linkedin

آقای رضا کرمی

Karami

رضا كرمي
  متولد 1345 
 
تحصيلات :
1373-1363
  تحصيلات حوزوي
1373-1369
  دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تهران ، ليسانس جامعه شناسي
1380-1377
  دانشگاه آزاد اسلامی ، فوق ليسانس مردم شناسي


سوابق كاري :
1382-1387
  رایزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در در کشور آلبانی
1382-1380
  مدرس دانشگاه (دروس معارف جامعه شناسي روش تحقيق در علوم اسلامي)
1380
  عضو كميته فرهنگي و حقوقي شوراي هم انديشي مديران اطلاع رساني كشور
1382-1378
  معاون طرح و برنامه و امور مجلس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
1377-1374
  معاون سياسي فرهنگي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علامه طباطبايي
1373-1372
  مدير مركز پژوهشهاي فرهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان تهران
1373-1372
  عضو شوراي اجتماعي استانداري تهران ، كميسيون ناهنجاريهاي اجتماعي
1371-1370
  پژوهشگر در مركز تحقيقات استراتژيك و معاونت انديشه اسلامي

Designed by Jimy.ir