انتخاب زبان
linkedin

دکتر علی بمان اقبالی زارچ

IMG 1240

 

تحصیلات:

 

 • دکتری جامعه شناسی دانشکده جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه بخارست رومانی

زبان خارجی :

 

 • رومانی تسلط کامل
 • انگلیسی
 • آلبانی روزمره

 

سوابق مدیریتی:

 سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلبانی 1388-1385

 • نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی 1382-1378
 • عضو شورایعالی رفاه وزارت امورخارجه 1384-1383
 • عضو شورای نظام مدیریت مشارکت وزارت امورخارجه 1385-1383
 • عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن وزارت امورخارجه 1389 تاکنون
 • عضو هیئت مدیره تعاونی مصرف و خدمات 1389 تاکنون
 • کارشناس ارشد معاونت اروپا و امریکا 1389 تاکنون

 کتب:

 • فرهنگ لغت رومانی فارسی 1376
 • راهنمای محاوره رومانی فارسی 1380
 • تعاملات دیرینه ایران و رومانی 1382
 • ایران شعری از واقعیت به زبان آلبانی 1388


 

مقالات علمی :

 

 • جامعه شناسی رومانی از دکتاتوری کمونیست تا دموکراسی
 • دورنماي جامعه شناسي دين در مجله علمي مدرسه عالي ژورناليسم دانشگاه بخارست 1383
 • علم ،تمدن ايراني و اسلام ،مجله پرلا سال 1388 شماره 1 (52)
 • تعاملات فرهنگي و گفت و گو مجله اورا شماره 1-تيرانا 1387
 • رویکرد تحلیلی انقلاب اسلامی 1388

 

مقالات تحلیلی و سیاسی :

 

-چائوشسكو و انقلاب روماني روزنامه اطلاعات ايران پاورقي (70 قسمت) سال 1376

 

- هم گرايي آلباني و بلغارستان در اتحاديه اروپا-مجله همشهري ديپلماتيك سال 1385

 

-هم گرايي جنوب شرق اروپا در اتحاديه اروپا -مجله همشهري ديپلماتيك سال 1385

 

- دورنماي سياست خارجي ايران آلبانين ديلي نيوز- نوامبر2009 تيرانا

 

- سپر دفاع موشكي و تناقض امنيت در اروپا- روزنامه همشهري آذر 1387

 

-مشكلات استقلال مونتنگرو در باشگاه انديشه ايران سپتامبر 2005

 

-خطوط انتقال انرژي در بالكان مجله همشهري ديپلماتيك 1385

 

- انرژي در بالكان و مبارزه خطوط لوله مجله كلان تيرانا 2007

 

- اتحادیه اروپا (بهار واگرایی یا تابستان دشوار همگرایی )مجله همشهری دیپلماتیک شهریور 1390

 

- ضعیف در برابر قوی عملکرد دبیرکل سازمان ملل متحد - همشهری دیپلماتیک بهمن 1390

 

- ریاست قبرس بر اتحادیه اروپا خرداد 1391 همشهری دیپلماتیک

- و ...

 

Designed by Jimy.ir