انتخاب زبان
linkedin

بسته اصلاحات اقتصادی جدید در آلبانی

 نخست وزیر آلبانی بسته اصلاحات اقتصادی جدیدی رونمایی کرد.

  نخست وزیر آلبانی بسته اصلاحات اقتصادی جدیدی را رونمایی کرد که در آن مالیات اخذ شده از فعالیت های کمک کننده به رشد تولید حذف می شود. 

Sali Berisha
به گزارش ایربا ، سالی
بریشا در نشست هیات دولت گفت‌:"بعد از گفتگوهای طولانی با کارشناسان، دولت تصمیم گرفت مالیات فعالیت هایی را که به رشد تولید کمک می کنند لغو کند. از نظر ما این بسته باعث افزایش تولید خواهد شد و بهترین روش برای ایجاد اشتغال برای همه شهروندان این کشور است."

 

نخست وزیر آلبانی با اشاره به اظهارات مقامات ارشد صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا گفت آلبانی توانسته است ضمن حذف رشد اقتصادی و ثبات در سطح اقتصاد کلان وارد دوره رکود نشود.

بریشا گفت وقت آن است که آلبانی بسته اصلاحاتی جدیدی را در پیش گیرد

Designed by Jimy.ir