انتخاب زبان
linkedin

مشارکت رییس انجمن دوستی در برنامه کاشت نهال دوستی ملل

index

آقای دکتر اقبالی زارچ با حضور در مراسم فوقالذکر که با حضور شهردار تهران ، روسای انجمن های دوستی و سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد حضور یافته و نهال دوستی با مردم آلبانی را در کنار برج میلاد تهران غرس نمود.

ویدر حاشیه مراسم ضمن تقدیر از حمایت های شهرداری تهران از سازمان های مردم نهاد ، پیشنهاد نمود تا شهرداری تهران با بهره گیری از ظرفیت بالای مراکز فرهنگی زمینه فعالیت بیشتر انجمن های دوستی را فراهم نماید که این پیشنهاد با استقبال }ناب آقایدکتر قالیباف روبرو گردید و ایشان از مسئولین مربوطه خواستند تا بررسی لازم در این زمینه صورت پذیرد.

Designed by Jimy.ir